Vol 23 (2007)

Proceedings of the 23rd Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Tokyo, Japan, 20-23 October, 2007

Table of Contents

Full Articles

Seiichiro Namba
PDF
Tadasu Oyama, Hisao Miyano
PDF
Viktor Sarris, Petra Hauf
PDF
Jiro Gyoba
PDF
Michael J. Lyons
PDF
Michael Heidelberger
PDF
Erik C. Banks
PDF
Viktor Sarris
PDF
Jirí Wackermann
PDF
Sergei Gepshtein, Ivan Tyukin, Michael Kubovy
PDF
Chie Nakatani, Cees van Leeuwen
PDF
Andrey R. Nikolaev, Sergei Gepshtein, Michael Kubovy, Cees van Leeuwen
PDF
Hironori Nakatani, Cees van Leeuwen
PDF
Cees can Leeuwen, Gijs Plomp
PDF
Tadasu Oyama
PDF
Thomas S. Aiba, Hiroshi Takano
PDF
Takatsugu Aihara, Keiichi Kitajo, Daichi Nozaki, Yoshiharu Yamamoto
PDF
Mark A. Elliott
PDF
Holly E. Gerhard, Laurence T. Maloney
PDF
Emi Hasuo, Yoshitaka Nakajima
PDF
Tuyoshi Kuroda, Yoshitaka Nakajima, Shuntaro Eguchi, Shimpei Tsunashima, Tatsuro Yasutake
PDF
Stephen Link
PDF
Sheena Luu, Willy Wong
PDF
Ewen N. MacDonald, Kathy M. Pichora-Fuller, Bruce Schneider
PDF
Hidetoshi Nakayasu, Yasuhiro Seya, Masao Nakagawa, Tetsuya Miyoshi
PDF
Yasuhito Ogasawara, Yoshitaka Ogawa, Yoshimitsu Nagai, Syohei Ishizu
PDF
Marina Pavlova
PDF
Elvira Pérez, Yoshitaka Nakajima
PDF
William M. Petrusic, Sameule Shaki
PDF
Bruce A. Schneider
PDF
Alexander Sokolov, Pietro Guardini, Marina Pavlova
PDF
Shigeru Takaoka
PDF
Minoru Tsuzaki, Joske Nomoto, Chihiro Takeshima
PDF
Gert J. van Tonder, Yoshio Ohtani
PDF
Lawrence M. Ward, Sam M. Doesburg
PDF
Teruo Yamasaki, Sonoko Kuwano, Seiichiro Namba
PDF
Eriko Aiba, Minoru Tsuzaki, Satomi Tanaka, Masashi Unoki
PDF
Yukyu Araragi, Hiroyuki Ito, Shoji Sunaga
PDF
Alessia Bastianelli, Rossana Actis-Grosso, Natale Stucchi
PDF
Steven R. Carroll, William M. Petrusic
PDF
Orlando C. G. Colhado, Débora F. A. Pedrosa, Simone Saltareli, Priscilla Hortense, Fátima A. Emm Faleiros Sousa
PDF
Kerstin Dittrich, Daniel Oberfeld
PDF
Hirokazu Doi, Kazuyuki Shinohara
PDF
Anna D. Eisler, Hannes Eisler, Shuji Mori
PDF
Mats P. Englund
PDF
Tetsunoshin Fujii, Yasuhiro Kawabata
PDF
Kohei Fukuoka, Hiroyuki Shimada, Noriaki Tsutsumi
PDF
Ana Garriga-Trillo
PDF
Guan Gong, Qiuyu Lin, Hiroyuki Shimada
PDF
Simon Grondin, Pierre-Luc Gamache, Simon Tobin, Andrélise Gosselin, Nicolas Bisson, Lisa Hawke
PDF
Miguelina Guirao, Ezequiel Greco Drianó, Diego A. Evin, Eduardo Zunino
PDF
Åke Hellström
PDF
Souta Hidaka, Shunji Satoh, Jiro Gyoba
PDF
Takahiro Higuchi, Nao Hatano, Koichi Soma, Kuniyasu Imanaka
PDF
John R. Irwin
PDF
Yosuke Ishizaka, Hiroyuki Shimada, Noriaki Tsustumi
PDF
Masakazu Iwasaka, Takuro Ishii, Takao Uehara, Madoka Shimo, Sachiko Agehara, Katsuo Sugita
PDF
Nobuyuki Jincho, Thomas Lachmann, Cees van Leeuwen
PDF
Ricardo Kamizaki
PDF
Yasuhiro Kawabata, Rintaro Nishikawa, Miho Kawabata
PDF
Takahiro Kawabe
PDF
Satoru Kawamura
PDF
Eiji Kimura
PDF
Keiichi Kitajo, Takashi Ozaki, Yoko Yamaguchi
PDF
Maori Kobayashi, Makio Kashino
PDF
Ralf Koether, Bettina Schumacher, Kerstin Scheller, Cees van Leeuwen, Thomas Lachmann
PDF
Yuta Kohi, Kazunori Shidoji, Kiyoshi Toko, Shinichi Etoh
PDF
Diana Eugenie Kornbrot, Rachel M. Msetfi
PDF
Qiuyu Lin, Guan Gong, Hiroyuki Shimada
PDF
Elton H. Matsushima, Fabiana F. G. da Silva, Aline P. A. de Gouveia, Rodrigo R. M. Pinheiro, Nilton P. Ribeiro-Filho, José A. da Silva
PDF
Soyogu Matsushita
PDF
Tetsu Miyaoka, Toshio Nakamura
PDF
Ryota Miyauchi, Sonoko Kobayashi, Chinatsu Miyauchi, Shishin Noda, Hitoshi Osaka, Yoshitaka Nakajima
PDF
Friedrich Müller, Ningya Wang
PDF
Katsuya Nakatani
PDF
Masahiko Ogawa, Kazunori Shidoji, Yuji Matsuki
PDF
Miguel Oliveira, Armando Oliveira
PDF
Tonya S. Pixton
PDF
Kun Qian, Yuki Yamada, Takahiro Kawabe, Kayo Miura
PDF
Makiko Sadakata, Peter Desain
PDF
Kai Seino, Shun Ishizaki
PDF
Yasuhiro Seya, Hidetoshi Nakayasu, Tetsuya Miyoshi
PDF
Hiroyuki Shimada, Noriaki Tsustumi, Qiuyu Lin
PDF
Atsuya Shinba, Taichi Sayama, Yoshito Nakano, Gert J. van Tonder, Yoshio Ohtani
Keizo Shinomori, Shigeki Nakauchi
PDF
Jennifer Stillman
PDF
Yuika Suzuki, Jiro Gyoba
PDF
Satomi Tanaka, Minoru Tsuzaki, Eriko Aiba, Hiroaki Kato
PDF
Tadayuki Tayama
PDF
Nuno de Sa Teixeira, Armando M. Oliveira
PDF
Nuno de Sa Teixeira, Armando M. Oliveira
PDF
Noriaki Tsutsumi, Gong Guan, Hiroyuki Shimada
PDF
Kazuo Ueda, Yoshitaka Nakajima
PDF
Hiroshi Ushioda, Yuichi Wada
PDF
Jiri Wackermann, Werner Ehm
PDF
Fumiaki Yoshitomi, Shuji Mori
PDF
Debra A. Zellner, Ke'Nesha Jones, Jennifer Morino, Scott Parker
PDF